Hongde Jiang (Suzhou, China) - 在水—方, 2014     Chinese Ink Paintings, Photography

Hongde Jiang (Suzhou, China) - 在水—方, 2014     Chinese Ink Paintings, Photography

Liu Hong (b. 1956, Shan’Xi’s Feng Xiang, China) - Amnesia Fish No.26, 2005      Paintings: Oil on Canvas

Liu Hong (b. 1956, Shan’Xi’s Feng Xiang, China) - Amnesia Fish No.26, 2005      Paintings: Oil on Canvas

Ren Hang (b. 1987, Chang Chun, Jilin province, China) 2014    Photography

Ren Hang (b. 1987, Chang Chun, Jilin province, China) 2014    Photography

Xia Xiaowan (b. 1959, Beijing, China) - Squatted Man     2D Paintings

Xia Xiaowan (b. 1959, Beijing, China) - Squatted Man     2D Paintings

Yang Shaobin (b.1963, Tangshan, Hebei Province, China) - No. 4, 2001 Paintings: Oil on Canvas

Yang Shaobin (b.1963, Tangshan, Hebei Province, China) - No. 4, 2001 Paintings: Oil on Canvas

colin-vian:

  Zeng Chuanxing (b. 1974, Longchang County, Sichuan Province, China)

colin-vian:

  Zeng Chuanxing (b. 1974, Longchang County, Sichuan Province, China)

(via 2headedsnake)

Luo Yang (Chinese, b. 1980, Shenyang, China) - Lulujiuji from Girls project  Photography

Luo Yang (Chinese, b. 1980, Shenyang, China) - Lulujiuji from Girls project  Photography

2headedsnake:

Gao Cheng (b. 1980, Wenzhou, Zhejiang Province, P.R.China)

2headedsnake:

Gao Cheng (b. 1980, Wenzhou, Zhejiang Province, P.R.China)

Feng Hanping (b. 1984, Guilin City, Guangxi Province, China) - Deep In the Act 2 aka Into Play, 2011      Paintings: Oil on Canvas

Feng Hanping (b. 1984, Guilin City, Guangxi Province, China) - Deep In the Act 2 aka Into Play, 2011      Paintings: Oil on Canvas

Ren Hang (b. 1987, Chang Chun, Jilin province, China)  2013-2014  Photography  New Exhibition @ Nue Gallery Paris,  January 17-March 14, 2014

Yunfeng Lee (b. 1973, China) - Sunflower, 2007     Drawings: Mixed Media on Paper

Yunfeng Lee (b. 1973, China) - Sunflower, 2007     Drawings: Mixed Media on Paper

Zhao Xin (Beijing, China) - Plants Eat You, I Eat Plants, 2010    Paintings

Zhao Xin (Beijing, China) - Plants Eat You, I Eat Plants, 2010    Paintings

Leung Mee-ping (b. 1961, Hong Kong, China) - Two Sites aka On-Site Zhagjiang, 2007  Site Specific Installation on Zhangjiang Road at Zhangjiang High Tech Park, Shanghai, China

Leung Mee-ping (b. 1961, Hong Kong, China) - Two Sites aka On-Site Zhagjiang, 2007  Site Specific Installation on Zhangjiang Road at Zhangjiang High Tech Park, Shanghai, China

Xie Lei (b. 1983, Anhui Province, China) - 1: Big Fire, 2011  2: Melting, 2011  3: Cleaners, 2013  4:  Facing, 2013  5: Wilder, 2013    Paintings: Oil on Canvas

Fulati Tayierjiang (b. China, resides Paris, France) - Snapshots Paris, 2013     Paintings: Oil on Canvas  

Fulati Tayierjiang (b. China, resides Paris, France) - Snapshots Paris, 2013     Paintings: Oil on Canvas